duminică, 10 aprilie 2016

„ SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18 - 22 APRILIE
Scopul acestui program vizează competenţele sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
*      Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
*      Procesul de învăţare prin joc;
*      Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
*      Limbajul, vorbirea ( pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
*      Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
*      Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, necooperare, detaşare, tensionare, plăcere, participare totală, etc.);
*      Adaptrea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie.
Programul nostru îşi propune:
*      Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
*      Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
*      Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
*      Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
*      Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare.
Grupul ţintă:
*      Elevii Şcolii Gimnaziale Măicăneşti
Persoane implicate în proiect
*      Profesori, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

INVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Nr. crt.
Obiectivul
Tipul si denumirea activitatii
Ziua si data
Durata si intervalul orar
Modalitatile de organizare si locatia
Responsabili
Participanti
Indicatori de evaluare
1
-formarea deprinderii de a cunoaste si respecta normele elementare de circulatie
“Stim sa circulam corect?”
Luni
18.04.2016
4h
8-12
-ateliere de lucru
-concurs pe teme rutiere
-sala de grupa
-educatoarele
-prescolarii
-fotografii
2
-formarea si cultivarea interesului pentru problematica sanatatii;
-cunoasterea organismului uman si a functiilor vitale, precum si a unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sanatatea individuala si colectiva;
-cunoasterea notiunilor legate de sanatate si boala in vederea dezvoltarii armonioase a organismului;
“O minte sanatoasa intr-un corp sanatos”
Marti
19.04.2016
4h
8-12
-ateliere de lucru;
-sala de grupa.


-activitate sportiva:
Intreceri sportive, dansuri, fotbal,gimnastica
-educatoarele
-prescolarii
-fotografii
-fise

3
                                                     -deprinderea copiilor de a pastra o atmosfera curata , ingrijirea si ocrotirea naturii.

“Micii ecologisti”                                        

Miercuri
20.04.2016

4h
8-12

-plantarea unor rasaduri si seminte de flori in curtea gradinitei.
-actiune de strangerea deseurilor din curtea gradinitei.

-educatoarele

-prescolarii
-parintii

-fotografii

4
-stimularea curiozitatii copiilor prin investigarea realitatii;
-intelegerea cauzalitatii unor fenomene, schimbarile si transformarile din mediul inconjurator.
“Sa observam schimbarile din natura”
Joi
21.04.2016
4h
8-12
-drumetie;
-activitate de observare a schimbarilor din natura.
-educatoarele
-prescolarii
-fotografii
5
-recunoasterea mastilor, a personajelor din povesti;
-dezvoltarea creativitatii si abilitatilor de actorie, interpretand fiecare ceva specific personajului ales;
-premierea castigatorilor si inmanarea diplomelor de participare.
“Oua incondeiate”
Vineri
22.04.2016
4h
8-12
-cunoasterea traditiilor romanesti pascale.
-educatoarele
-prescolarii
-fotografii
-diplome.


INVĂŢĂMÂNT PRIMAR
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  MĂICĂNEŞTI                                                                                                                                


Nr
crt
Obiectivul
Tipul şi denumirea activităţii
Durata
Modalităţile de organizare
Responsabili
Participanţi/ invitaţi
Indicatori de evaluare
1.
-cunoaşterea semnificaţiei sărbătorii Pascale
-dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă
-exprimarea prin şi despre compoziţii plastice şi practice
-dezvoltarea capacităţii de cooperare
-dezvoltarea simţului practic, estetic
“Primǎvara prin ochi de copii” – şezătoare literară
Luni-18.04.2016
14:00-18:00
-prezentare Power Point: “Sǎrbǎtorile şi obiceiurile de primǎvarǎ
-desene: “Infloresc grǎdinile
-recitări, rezolvarea unor jocuri rebusistice, lectura unor texte
-confecţionarea unor felicitări, flori de primǎvarǎ
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-prezentarea Power Point
-expoziţie cu lucrările copiilor
-fotografii
2.
-dezvoltarea unor comportamente raţionale în calitate de participanţi la trafic ca pietoni
-dezvoltarea spiritului de competiţie
-dezvoltarea capacităţii de cooperare
“ABC-ul circulaţiei rutiere” – activitate de educaţie rutieră
Marţi-19.04.2016
14:00-16:00
-întâlnire cu un reprezentant al IPJ
-concurs pe teme rutiere-desene, ghicitori, rezolvarea unor jocuri rebusistice
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-un reprezentant al IPJ
-fotografii
-lucrările copiilor
3.
-dezvoltarea interesului pentru lecturǎ în vederea activizǎrii şi nuanțǎrii vocabularului copiilor, creşterii vitezei şi expresivitǎții cititului, înțelegerii semnificației mesajului
“Cǎlǎtorie în lumea cǎrților” – o vizitǎ la bibliotecǎ
Marţi-19.04.2016
16:00-18:00
-întâlnire cu domnul bibliotecar
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV

-fotografii

-fişe de lecturǎ
4.
-menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu
-formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere
-formarea deprinderilor de alimentaţie raţională
“Minte sănătoasă în corp sănătos”  - activitate de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos
Miercuri-20.04.2016
14:00-16:00
-întâlnire cu un cadru medical
-transpunerea în desen a sportului preferat
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-invitat-un cadru medical
-fotografii
-lucrările copiilor
5.
-respectarea regulilor jocurilor propuse;
- manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă;
“Sport şi sănătate” – întreceri sportive
Miercuri-20.04.2016
16:00-18:00
-întreceri sportive
-jocuri dinamice
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-diplome
-fotografii
6.
-dezvoltarea imaginaţiei şi a abilităţilor de comunicare
-cultivarea sensibilităţii şi a aptitudinilor artistice
“Carnavalul primǎverii
Joi-21.04.2016
14:00-18:00
-prezentarea costumaţiilor
-concursuri
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-album foto
-diplome
7.
-dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării, a faptelor istorice petrecute pe teritoriul judeţului nostru prin vizitarea  principalelor obiective istorice, economice şi culturale
-dezvoltarea interesului pentru lectura unor texte literare cu conţinut istoric
-manifestarea  unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător
“Pe urmele strămoşilor noştri”
Vineri-22.04.2016
-excursie – vizitarea principalelor obiective istorice, economice şi culturale din jud. Vrancea
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV
-album foto
-portofoliu                                   
          INVĂŢĂMÂNT PRIMAR
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  RÎMNICENI         

Nr
crt
Obiectivul
Tipul şi denumirea activităţii
Durata
Modalităţile de organizare
Responsabili
Participanţi/ invitaţi
Indicatori de evaluare
1.
 - conştientizarea rolului alimentației in dezvoltarea armonioasă a organismului
- să identifice alimentele sănătoase  și cele care trebuie evitate
- formarea unui comportament alimentar dezirabil si cuviincios
Bune maniere
  -explicarea unor reguli de igienă inaite şi în timpul serviriirii mesei
  - aranjarea, pregătirea şi sevirea mesei

„Vreau să cresc mare și sănătos!”
Luni-18.04.2016

 - proiecţie pps
- desen
-vizonarea unui fim didactic
-planșe didactice
Cadrele didactice de la clasele I-IV
-cadrele didactice şi elevii claselor I-IV

2.
- realizarea unei bune educaţii civice şi comunitare prin ecologizarea zonei
- dezvoltarea dragostei faţă de muncă şi natură
- dezvoltarea capacităţilor de cooperare
- realizarea unei educaţii ecologice
Școala, grădină înfloritoare!
Marţi
19.04.2016
- activitate de curăţare a curtii scolii


Cadrele didactice de la clasele I - IV
Clasele 0 – IV Rîmniceni

3.
- să participe la întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
-să colaboreze cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor
„Micul sportiv”
Miercuri
20.04.2016
- Jocurile copilăriei :
-Raţele şi vănătorii
-Ţară, ţară, vrem ostași
-Ștafeta
-Baba-oarba

Cadrele didactice de la clasele I - IV
Clasele 0 – IV Rîmniceni

4.
 -pregătirea elevilor în vederea prevenirii şi combaterii violenţei juvenile
- prezentarea de informații despre jandarmi
-transmiterea unor valori moral-civive

Să ne comportăm civilizat!

Joi
21.04.2016
-prezentarea de material aduse de la Inspectoratul de Județean de Jandarmi

Ungureanu G
Ana Toader
Desrobitu L
Clasele I-VIII Rîmniceni


5.
realizarea unor  desene pe asfalt cu o temă dată;
- să colaboreze cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor;
-să cunoască semnificația Sărbătorilor Pascale
-să participe cu plăcere la activitățile de educație plastică și abilități practice
-să intoneze cântece specifice anotimpului primăvara

Micul artist”
Joi
21.04 2016
- realizarea unor desene cu tema ”primăvara”
-realizarea unor colaje si diverse obiecte din materiale reciclabile
-încondeierea oualor de Paști
Cadrele didactice de la clasele I - IV
Clasele 0 – IV Rîmniceni

6.
-formarea spiritului civic
- dezvoltarea unei atitudini responsabile şi conştiente faţă de persoanele vârstnice
Oamenii de lânga noi -  proiect educaţional
Vineri
22.04.2016
Confecționare felicitări de Paște pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Măicănești
Cadrele didactice I - IV
Clasele 0 – IV RîmniceniÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr
crt
Obiectivul
Tipul şi denumirea activităţii
Durata
Modalităţile de organizare
Responsabili
Participanţi/ invitaţi
Indicatori de evaluare
1.
-dezvoltarea abilităţilor de citit   
Biblioteca, un templu al lecturii
Luni
18.04.2016

Vizita la Biblioteca din comuna
Răileanu M.
 
Clasele V-VIII Măicăneşti

Fotografii

2.
-stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea descoperirilor;
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare, folosind  termeni variaţi.

“ Jocuri şi concursuri lingvistice” de tip:
- rebus
- fazan
- încurcături de limbă
-paradoxuri matematice etc.
Luni
18.04.2016

-rezolvare de jocuri rebusistice
-rezolvarea unor paradoxuri matematice

Pascu Nicu
Noapteș Ionuț
Scutaru G.
Ungureanu G
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni
-fişe de lucru

3.
-formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngijire şi ocrotire a mediului înconjurător.

“ Un mediu curat, o școală primitoare”
Luni
18.04.2016

 - activitate de curățare a curtii scolii
Răileanu M.
Scutaru G.
Ungureanu G
Pîrvulescu C.
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

4.
- să participe la întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
-să colaboreze cu membrii echipei din care face parte
Competiţie sportivă
Luni
18.04.2016

-competiţie
Popescu Bogdan
Clasele VII-VIII Rîmniceni

5.
-dezvoltarea unei atitudini responsabile şi conştiente faţă de materialele avute în dotare;
Atelier de lucru
Luni
18.04.2016
-confecţionarea şi întreţinerea materialului;
experimente
-laboratorul de chimie

Oană Iulia
Clasa a VIII Măicăneşti


6.
-crearea unui mediu favorabil dezvoltării in rândul elevilor din
cadrul şcolii, a unor comportamente paşnice
“Violenţa şcolară- o problemă actuală”
Marți
19.04.2016

-prezentare power-point
-dezbateri
Goleanu C.
Cadrele didactice
Clasele V-VIII Măicăneşti

Părinţii

7.
-abordarea matematicii de gimnaziu ca un fundament al culturii generale;
-revigorarea şi menţinerea interesului pentru matematică;

“Matematica în bibliotecă”
Marţi
19.04.2016
-dezbatere în bibliotecă
-activităţi pe grupe

Oancea A
Pascu N.
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

8.
-trezirea dorinţei copiilor de a fi mereu în armonie cu natura;
-cultivarea atitudinii de ocrotire şi conservare a naturii şi mediului;

SOS Natura!
Marţi
19.04.2016
-lecturarea unor legende despre păsări şi arbori;
- observarea aspctelor din natură
Pîrvulescu C.
Noapteș I
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

9.
-dezvoltarea unei atitudini responsabile şi conştiente faţă de materialele avute în dotare;
Atelier de lucru
Marţi
19.04.2016
-confecţionarea şi de bijuterii

Ungureanu G
Scutaru G
Ana Toader
Desrobitu L
Simescu G
Clasa a I – VIII Rîmniceni


10.
-trezirea dorinţei copiilor de a fi mereu în armonie cu natura;
-cultivarea atitudinii de ocrotire şi conservare a naturii şi mediului;

Școală, grădină înfloritoare
Marți
19.04 2016
- plantare de flori si pomi în curtea școlii
-Picnic
Răileanu M
Ungureanu G
Scutaru G
Simescu G
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

11.
-                     Cunoșterea obiectivelor turistice din Franța
Vizită virtuală la Muzeul Louvre
Marți
19.04.2016
-activitate desfășurată în laboratorul de informatică
Simescu G
Clasele V – VIII Rîmniceni

12.
- să participe la întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
-să colaboreze cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor

Mișcarea sănătoasă – o plăcere!
Miercuri
20.04.2016
-curse cu bicicletele
Răileanu M.
Scutaru G.
 Popescu B
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni
-fotografii

13.
- conştientizarea rolului alimentației in dezvoltarea armonioasă a organismului
- să identifice alimentele sănătoase  și cele care trebuie evitate

Suntem ceea ce mâncăm
Miercuri
20.04.2016
Cuncurs de gătit

Ungureanu G
Clasele V-VIII Rîmniceni
-fotografii
14
-perceperea diferită(asemări şi deosebiri) a unui roman prin prisma filmului

Literatura şi filmul
“Robinson Crusoe”
Miercuri
20.04.2016
-vizionare
-dezbateri

Răileanu M.
Scutaru G

Clasele V-VIII Măicăneşti15
-sensibilizarea copiilor prin prisma filmului francez
Le petit Nicolas
Miercuri 20.04.2016
Vizionare de film
Simescu G
Clasele V- VIII Măicănești

16
- conştientizarea rolului alimentației in dezvoltarea armonioasă a organismului
- să identifice alimentele sănătoase  și cele care trebuie evitate

Suntem ceea ce mâncăm
Miercuri
20.04.2016
-prezentare power-point
-discuţii
Pîrvulescu C.
Ungureanu G

Clasele V-VIII Rîmniceni

17.
-stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea descoperirilor;
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare, folosind  termeni matematici

“Curiozităţi matematice”
Joi
21.04.2016
-rezolvarea unor paradoxuri matematice
-prezentare Power Point
Oancea A
Pascu Nicu
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

18.
-reconsiderarea locului şi rolul jocului în învăţarea matematicii de gimnaziu
-prezentarea într-un ansamblu sistematizat şi accesibil a informaţiilor istorice, anecdotice de mare interes,  cu specific didactic şi matematic
“Aplicaţii distractive”
Joi
21.04.2016
-rebus matematic
-pătrate magige
-concurs
Oancea A

Pascu Nicu
Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni

19.
 -pregătirea elevilor în vederea prevenirii şi combaterii violenţei juvenile
- prezentarea de informații despre jandarmi
-transmiterea unor valori moral-civive

Să ne comportăm civilizat!

Joi
21.04.2016
-prezentarea de material aduse de la Inspectoratul de Județean de Jandarmi

Ungureanu G
Ana Toader
Desrobitu L

Clasele I-VIII Rîmniceni


20.
perceperea diferită(asemări şi deosebiri) a unui roman prin prisma filmului

Cinematografia o artă
Joi
21.04.2016
Vizionare film la cinematograful din Focsani

Răileanu M.
Scutaru G.

Clasele V-VIII Măicăneşti
Clasele V-VIII Rîmniceni21.
-stimularea încrederii în sine şi a spiritului competitiv
-dezvoltarea simţului artistic
Activități muzicale – clip video Place des Grands hommes
On ecrit sur le murs
Joi
21.04.2016
-activităţi muzicale, literare
-karaoke
Simescu G

Clasele V-VIII Măicăneşti


22.
-introducere in gastronomia franceza
Prezentare – gastronomia franceză

Joi
21.04.2016
Activitate interactiv- prezentare power – point
Concurs pe teme culinare
Simescu G
Clasele V- VIII

 23.
 -formarea spiritului civic
- dezvoltarea unei atitudini responsabile şi conştiente faţă de persoanele vârstnice
 Oamenii de lânga noi -  proiect educaţional
Vineri
22.04.2016
- vizita la Centru de Ingrijire si Asistenta Maicanesti
Ungureanu G
Ana Toader
Desrobitu L

Clasele I-VIII Rîmniceni
-fotografii

24.
- să participe la întreceri şi jocuri sportive pentru dezvoltarea armonioasă a organismului;
-să colaboreze cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor

Sport şi sănătate
Vineri
22.04.2016
-competiţii sportive
Popescu Bogdan
Clasele V-VIII Măicăneşti


25.
-dezvoltarea unei atitudini responsabile şi conştiente faţă de materialele avute în dotare;
Atelier de lucru
Vineri
22.04.2016
-confecţionarea şi întreţinerea materialului;
experimente
Oană Iulia
Clasa a VII-a

26.
-stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniu matematicii;
-revigorarea şi menţinerea interesului pentru matematică.
“Între activitate serioasă şi glumă în geometrie”
Vineri
22.04.2016
-rezolvarea unor glume sau enigma în matematică
-rezolvarea unor trucuri matematice
Oancea A Pascu Nicu

-cls. V, VI, VII, VIII-Măicăneşti

-clasa V - Vlll Râmniceni
-fişe de lucru
27.
-constientizarea importantei spiritului crestin
Sa ne cunoastem traditiile
Vineri
22.04.2016
-deplasare la biserica
Tanase Coman
Clasele V – VIII Maicanesti
Clasele V- VIII Rimniceni

28.
Constientizarea transformarilor aparute la pubertate
Ce se intampla cu noi?
Vineri 22.04 2016
Prezentarea unui material ilustrativ
Pirvulescu C
Clasele V – VIII Măicăneşti

                                                                                                                                                                                        Consiler educativ,
                                                                                        prof. Răileanu Marga


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu